Zanglust is een neutraal koor in politiek en religieus opzicht.

De gekleurde blokjes in het verenigingsvaandel verwijzen hiernaar


Het repertoire is breed samengesteld op voordracht van de leden en op muzikaal advies van de dirigent.

Dat de repertoirekeuze aanslaat is te zien bij de laatste winteruitvoeringen. De beschikbare ruimte in de zaal was nauwelijks groot genoeg.


Het koor heeft een aantal vaste optredens; te weten de jaarlijkse winteruitvoering op de eerste zaterdag van maart in Amicitia.

Het zomeravondconcert i.s.m. de Muziekvereniging Lekkerkerk en het Regiokoor als het KNMI ons goed gezind is.

 


Er wordt regelmatig deelgenomen korenfestivals, concoursen, optredens in zieken- en verzorgingshuizen.

Ook wordt getracht om deel te nemen aan een gejureerd evenement.  Het koor krijgt zodoende een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit, wat steeds weer een stimulans is voor verbetering.

Verder is Zanglust actief op andere terreinen.  Bijvoorbeeld de deelname aan de allegorische optochten.  Voor die van 2000 werd door een aantal enthousiaste leden een praalwagen in de vorm van een piratenschip in elkaar geknutseld.

In 2005 bleef men in de nautische sfeer en werd een Vikingschip gebouwd. In 2006 werd dit met behulp van een kraanwagen van Jan Verzijl te water gelaten. Toen bleek dat het waterdicht was, werd het achter een sleepbootje gehangen en kon men deelnemen aan de gondelvaart op 30 september 2006.

 


Binnen ons koor is het zingen met plezier net zo belangrijk als het leveren van een muzikale prestatie.